Тематики курсових і кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів

На кафедрі технологоії вина та сенсорного аналізу наукові дослідження та тематики кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів за спеціальністю 181 «Харчові технології» ОПП «Технології продуктів бродіння та виноробства» та ОНП “Сенсорний аналіз в харчових техологіях” виконуються та плануються згідно наступних стратегічних планів розвитку та нормативних ініціатив:

 • Стратегічного плану розвитку Одеського національного технологічного університету.
 • Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років, а саме, Програма 5 «Формування на засадах інновацій експортно-орієнтованої харчової індустрії»
 • Закону України 771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», однією з головних вимог якого є впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР для усіх операторів ринку харчової промисловості (крім первинного виробництва)
 • Рекомендацій міжнародних організацій FAO та Codex Аlimentarius щодо імплементації функціонального харчування

Тематики наукових досліджень кафедри «Технології вина та сенсорного аналізу»

 1. Розробка технології органічних, біодинамічних, натуральних вин.
 2. Розробка технології вин та міцних алкогольних напоїв з контрольованим найменуванням за походженням.
 3. Розробка технології ігристих вин PetNat.
 4. Удосконалення або розробка технології міцних алкогольних напоїв.
 5. Вивчення впливу використання сучасних протоколів вініфікації на якість білих столових вин.
 6. Вивчення впливу використання сучасних протоколів вініфікації на якість червоних столових вин.
 7. Розробка технології натуральних напівсухих вин високої якості.
 8. Дослідження можливості виробництва натуральних. ароматизованих виноградних дистилятів з використанням суцвіть винограду.
 9. Розробка технології спеціального білого столового вина на основі
  застосування квітів винограду.
 10. Дослідження доцільності виробництва столових виноматеріалів з нетрадиційних сортів винограду.
 11. Розробка та реалізація технічного завдання для сенсорного дослідження обраного продуктуза допомогою груп методів розрізняльних та із застосуванням шкал та категорій.
 12. Розробка та реалізація технічного завдання для сенсорного дослідження обраного продукту із застосуванням описових методів.
 13. Удосконалення технології органічних, біодинамічних, натуральних вин за допомогою методів  сенсорного аналізу.
 14. Удосконалення технології ігристих вин PetNat за допомогою методів  сенсорного аналізу.
 15.  Удосконалення виробництва якісних білих ігристих вин з використанням методу ancestrale за допомогою методів  сенсорного аналізу.
 16.  Удосконалення виробництва якісних червоних ігристих вин з використанням методу ancestrale за допомогою методів  сенсорного аналізу.
 17. Удосконалення технології ігристих вин за допомогою методів сенсорного аналізу.
 18. Удосконалення технології виробництва виноматеріалів для білих ігристих вин за допомогою методів  сенсорного аналізу.
 19. Удосконалення технології вин та міцних алкогольних напоїв з контрольованим найменуванням за походженням за допомогою методів  сенсорного аналізу.
 20. Удосконалення технології міцних алкогольних напоїв за допомогою методів  сенсорного аналізу.

Тематики для курсових робіт бакалаврів:

Приклад повноцінного найменування теми курсової роботи (курсового проєкту).

Проєкт будівництва цеху з переробки винограду на виноматеріали заводу первинного виноробства виробничою потужністю 310 тонн* винограду на добу.

Асортимент виноматеріалів в % к винограду, що переробляється: -виноматеріали для ординарних столових білих вин 25% *; -виноматеріали для ординарних міцних червоних вин 75% *

Останні фракції пресованого сусла (виноматеріала) використовують для виробництва ординарних (кріплених,столових) купажних вин.

*для кожного здобувача надається індивідуальні параметри.

Тематики для кваліфікаційних робіт бакалаврів:

 1. Реконструкція винзаводу ТОВ «Дорінвест» Одеської області з встановленням сучасного обладнання у цеху переробки винограду.
 2. Реконструкція винзаводу ПрАТ «Одесавипром» Одеської області із збільшенням випуску червоних столових виноматеріалів.
 3. Реконструкція винзаводу ДП ДГ «Таїровське» ННЦ ІВ і В ім. В.Є.Таїрова Одеської області з поліпшенням якості білих столових виноматеріалів.
 4. Проект будівництва виноробного підприємства тихих вин в умовах Болградського району Одеської області.
 5. Реконструкція винзаводу ПТК «Шабо» Одеської області із збільшенням випуску рожевих виноматеріалів.
 6. Технічне переобладнання ТОВ «Винтрест» Одеської області з організацією випуску коньячних виноматеріалів.

Тематики кваліфікаційних робіт магістрів ОНП “Сенсорний аналіз в харчових технологіях” :

 1. Удосконалення технології тихих білих витриманих вин з сорту Шардоне за допомогою методів сенсорного аналізу.
 2. Удосконалення технології столових вин на основі використання дубової альтернативи.
 3. Удосконалення технології білих столових сухих вин за допомогою методів сенсорного аналізу .
 4. Удосконалення технології молочного шоколаду за допомогою методів сенсорного аналізу
 5. Удосконалення технології виробництва вин типу «херес» за допомогою методів сенсорного аналізу.
 6. Удосконалення технології виробництва ігристих винкатегорії Брют за допомогою сенсорного аналізу.
 7. Удосконалення технології сиров`ялених ковбас за допомогою методів сенсорного аналізу.

Тематики кваліфікаційних робіт магістрів ОПП”Технології продуктів бродіння і виноробства”:

 1. Дослідження можливості виробництва вин кахетинського типу в умовах ДП ДГ «Таїровське»
 2. Дослідження можливості виробництва фруктових дистилятів з використанням альтернативних методів витримки в умовах ТОВ «АГРОФРУКТСЕРВІС»
 3. Проект будівництва виноробного підприємства в умовах Миколаївської області з удосконаленням технології білих столових вин.
 4. Проект будівництва виноробного підприємства в умовах Миколаївської області з дослідженням впливу активних сухих дріжджів на якість виноматеріалів.