Порядок та заяви на обрання вибіркових дисциплін

Порядок обрання вибіркових дисциплін здійснюється згідно положення ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.

2022р.

Заяви для ОНП “Сенсорний аналіз в харчових технологіях”

Заява про обрання вибіркових дисциплін 1 курс

Заява про обрання вибіркових дисциплін 2 курс

Процедура здійснення вибору навчальних дисциплін
Строки проведення запису осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових дисциплін визначаються із необхідності своєчасного (для плануванн та організації освітнього процесу, його методичного і кадрового забезпечення) формування контингенту осіб, які навчаються, у групах і потоках.
Для осіб, які навчаються за освітніми програмами, в яких вибір
дисциплін заплановано у першому навчальному році, вибір організовується:
– для денної форми навчання – упродовж двох перших тижнів навчання;
– для заочної форми навчання – протягом першого тижня першої
установчих занять.

Для осіб, які навчаються за освітніми програмами, в яких вибір
дисциплін заплановано на наступний навчальний рік, вибір організовується:
– для денної форми навчання – упродовж першого місяця проведення
аудиторних занять весняного семестру, який передує навчальному року, під час якого передбачене їх вивчення;
– для заочної форми навчання – протягом установчих занять
весняного семестру, що передує навчальному року, під час якого передбачене їх вивчення.
Процедура проведення запису осіб, які навчаються, на вивчення
вибіркових дисциплін корелює з вище наведеними строками і визначається наступними етапами:
– ознайомлення осіб, які навчаються, із порядком, термінами та
особливостями запису та формування груп для вивчення вибіркових
навчальних дисциплін в ОНТУ, а також з особливостями присвоєння освітніх кваліфікацій за відповідною освітньою програмою;
– ознайомлення осіб, які навчаються, із каталогами вибіркових
дисциплін, які пропонуються як за програмою, за якою вони навчаються, так і за іншими програмами;
– запис осіб, які навчаються, на вивчення навчальних дисциплін та
оформлення заяви (електронної заяви) на ім’я керівника відповідного структурного підрозділу про обрання ними вибіркових навчальних дисциплін для їх вивчення у відповідному семестрі; -повторний запис осіб, які навчаються, на вивчення вибіркових
навчальних дисциплін (у разі необхідності);
– опрацювання заяв осіб, які навчаються, керівником відповідного
структурного підрозділу, прийняття рішень щодо осіб, які не скористалися правом вільного вибору, перевірка контингенту осіб, які навчаються, і
формування академічних груп.
Заяви осіб, які навчаються, щодо вибору ними навчальних дисциплін
зберігаються у особовій справі студента упродовж усього терміну навчання студента за відповідним рівнем.