Перелік навчальних дисциплін

ОПП «Технології продуктів бродіння та виноробства», рівень вищої освіти Бакалавр

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 1. Українська мова
 2. Історія України та української культури
 3. Інформатика та інформаційні технології
 4. Вища математика
 5. Іноземна мова
 6. Органічна хімія
 7. Філософія
 8. Біохімія з основами фізіології харчування
 9. Фізична та колоїдна хімія
 10. Теоретичні основи харчових технологій
 11. Основи автоматизованого проєктування

Дисципліни циклу професійної підготовки:

 1. Інженерна та комп’ютерна графіка
 2. Харчова хімія
 3. Технології харчових виробництв:
 4. Технологія молока та молочних продуктів
 5. Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби
 6. Технологія бродильних виробництв
 7. Технологія цукрового виробництва
 8. Технологія ресторанного та оздоровчого харчування
 9. Технологія води і водопідготовки харчових виробництв
 10. Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
 11. Технологія консервування плодів та овочів
 12. Технологія жирів та жирозамінників
 13. Технологія зберігання і переробки зерна
 14. Стандартизація, метрологія та сертифікація
 15. Мікробіологія галузі
 16. Основи наукових досліджень
 17. Технологія вина
 18. Технологія солоду, пива і безалкогольних напоїв
 19. Автоматизація виробничих процесів
 20. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 21. Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості
 22. Науково-дослідна робота
 23. Технологія міцних алкогольних  напоїв
 24. Контроль якості, безпека та екологія в галузі  (НАССР і GMP)
 25. Проєктування бродильних і виноробних підприємств
 26. Технологічна практика
 27. Переддипломна практика
 28. Кваліфікаційна робота бакалавра: дипломний проєкт

Спеціальність 181 «Харчові технології»

ОНП «Сенсорний аналіз в харчових технологіях», рівень вищої освіти Магістр

 1. Професійно-наукова мова
 2. Інтелектуальна власність
 3. Методологія та організація наукових досліджень
 4. Сенсорний аналіз в харчовій промисловості
 5. КР  з Сенсорний аналіз в харчовій промисловості
 6. Інноваційні технології в сенсорному аналізі харчових продуктів
 7. КР з Інноваційні технології в сенсорному аналізі харчових продуктів
 8. Методика викладання у закладах вищої освіти
 9. Інноваційний менеджмент з КР
 10. Наукові аспекти харчових технологій
 11. Науково-дослідницький практикум
 12. Науково-дослідницька практика
 13. Кваліфікаційна робота магістра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

ОПП «Технології продуктів бродіння і виноробства», рівень вищої освіти Магістр

 1. Ділова та професійна мова
 2. Інтелектуальна власність
 3. Методологія та організація наукових досліджень
 4. Інноваційні технології продуктів бродіння та виноробства з КП
 5. Технологічний інжиніринг бродильних і виноробних підприємств
 6. Управління якістю продуктів бродіння та виноробства
 7. Інноваційний менеджмент з КР
 8. Виробнича практика
 9. Дослідницька практика
 10. Кваліфікаційна робота магістра