Освітні компоненти ОНП “Сенсорний аналіз в харчових технологіях” СВО “Магістр”

Обов’язкові освітні компоненти

З усіма методичними вказівками можна ознайомитись в електронному каталозі бібліотеки ОНТУ https://library.ontu.edu.ua/

та на сайті дистанційного навчання http://moodle.ontu.edu.ua/

ОК 1 “Професійно-ділова мова”

ОК 2 “Інтелектуальна власність”

ОК 3 ” Методологія та організація наукових досліджень”

ОК 4 ” Сенсорний аналіз в харчовій промисловості”

ОК 5 “КР  з Сенсорний аналіз в харчовій промисловості”

Методичні вказівки до курсової роботи з Сенсорний аналіз в харчовій промисловості

ОК 6 “Інноваційні технології в сенсорному аналізі харчових продуктів”

ОК 7 “КР з Інноваційні технології в сенсорному аналізі харчових продуктів”

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з Інноваційні технології в сенсорному аналізі харчових продуктів

ОК 8 “Методика викладання у закладах вищої освіти”

ОК 9 “Інноваційний менеджмент з КР”

ОК 10 “Наукові аспекти харчових технологій”

ОК 11 ” Науково-дослідницький практикум”

ОК 12 “Науково-дослідницька практика”

Робоча програма

ОК 13 “Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра”

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота магістра є завершальним етапом виконання студентом навчального плану підготовки магістра і є самостійно виконаним проектом, що базується на результатах наукових досліджень, проведених студентом особисто на підставі вивчення фундаментальних, гуманітарних, професійно-спрямованих дисциплін та виконання виробничої та дослідницької програми практик. 

Вибіркові освітні компоненти

ОНП “Сенсорний аналіз в харчових технологіях”

№ з/п Назва освітнього компоненту Кількість кредитів ЄКТС Посилання на силабус
Семестр 1 (необхідно вибрати 7 кредитів)
1 Охорона праці та цивільний захист в галузі 3,0 Робоча програма
Силабус
2Технології бродильних виробництв 4,0 Робоча програма
Силабус
3Реінжиніринг бізнес-процесів 3,0 Робоча програма
Силабус
4Економічне управління підприємством 3,0 Робоча програма
Силабус
5Регулювання підприємницького сектора 3,0 Робоча програма
Силабус
6Бізнес-комунікації та мотивація персоналу підприємницькій діяльності 3,0 Робоча програма
Силабус
7Комплексна практика 7,0 Робоча програма
Семестр 2 (необхідно вибрати 20 кредитів)
8Науково-дослідна робота10,0Робоча програма
Силабус
9Сучасні методи сенсорного аналізу4,0Силабус
10Сучасні ресторанні тренди та технології продукції ресторанного господарства4,0 Робоча програма
Силабус
11Сучасні системи управління та експертизи якості продукції і послуг в гостельно-ресторанному господарстві4,0 Робоча програма
Силабус
12Управління якістю харчових продуктів6,0Силабус
13Бізнес-планування рекреаційних комплексів4,0 Робоча програма
Силабус
14Концептуальне та логічне проєктування готелів і закладів ресторанного бізнесу6,0 Робоча програма
Силабус
15Комплексна практика20,0Робоча програма
Семестр 3 (необхідно вибрати 3 кредитів)
16Хімія та біохімія бродильних виробництв3,0 Робоча програма
Силабус
17Конкурентоспроможність підприємств 3,0 Робоча програма
Силабус
18Реінжиніринг 3,0 Робоча програма
Силабус
19 Комплексна практика 3,0 Робоча програма