Освітні компоненти для ОПП “Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства” СВО “Бакалавр”

Обов’язкові освітні компоненти

З усіма методичними вказівками можна ознайомитись в електронному каталозі бібліотеки ОНТУ https://library.ontu.edu.ua/

та на сайті дистанційного навчання http://moodle.ontu.edu.ua/

ОК 13 “Теоретичні основи харчових технологій”

Силабус

ОК 15 “Технології харчових виробництв (технологія бродильних виробництв”

Силабус

ОК 15 “Технології харчових виробництв (технологія консервування плодів та овочів)”

Силабус

ОК 30 “Сенсорний аналіз харчових продуктів”

Силабус

Наскрізна пограма практик ознайомчої, технологічної, переддипломної

Програма

Вибіркові компоненти

“Технологія солоду, пива та слабоалкогольних напоїв”

Силабус

“Технологія виробництва напоїв з рослинної сировини”

Силабус

ОК “Основи сенсорного аналізу харчових продуктів”

Силабус

Силабуси

Робочі програми

СВО “Бакалавр”

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт “Основи сенсорного аналізу харчових продуктів”

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт “Сенсорний аналіз харчових продуктів”