Освітньо-професійна програма “Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства” СВО “Бакалавр”

Освітня програма для бакалаврів

У 2023р. ОПП “Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства”

Навчальний план (денна та заочна форма навчання 2023р.

У 2018 р. http://nmv.ontu.edu.ua/opp/181b-tpbv2018.pdf

Каталог вибіркових дисциплін

Рецензія Романчук Тетяна Іванівна, провідний інженер-технолог ТОВ “ПТК Шабо”

Рецензія Савічева Олена Павлівна, головний технолог ПАТ ВО “Одеський консервний завод”

Вимоги роботодавців до підготовки фахівців зі спеціальності 181 “Харчові технології”, ОПП “Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства” СВО “Бакалавр”

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми):

Доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу, кандидат технічних наук, доцент Афанасьєва Т.М.

Члени робочої групи:

  • завідувачка кафедрою технології вина та сенсорного аналізу, доктор технічних наук, професор Ткаченко О.Б.
  • професор кафедри технології вина та сенсорног аналізу, доктор сільськогосподарських наук, професор Каменева Н.В.
  • доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу, кандидат технічних наук, доцент Сугаченко Т.М.
  • доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу, кандидат технічних наук, доцент Ходаков О.Л.
  • директор ТОВ «Агрофруктсервіс» Феєр В.І.
  • здобувач СВО «бакалавр» за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма «Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства», 3-й рік навчання, ОНТУ Носов А.М.