Освітньо-професійна програма “Технології продуктів бродіння і виноробства” СВО “Магістр”

ОПП 2021

ОПП 2022

ОПП 2023

Навчальний план 2022, 2021 (денна та заочна)

Навчальний план 2023 (денна та заочна)

Каталог вибіркових компонентів

Вимоги роботодавців до підготовки фахівців зі спеціальності 181 Харчові технології освітньо-професійної програми «Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства» СВО Магістр

Рецензія  Савічева Олена Павлівна, головний технолог ПрАТ ВО «Одеський консервний завод».

Рецензія Семков Сергій Васильович – директор з виробництва ПрАТ «Одесавинпром».

Рецензія Гагауз Дмитро Георгійович, заступник начальника лабораторії АТ «Коблево».

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми):

Ткаченко Оксана Борисівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології вина та сенсорного аналізу ОНТУ.

Члени робочої групи:

  • Каменева Наталя Валеріївна, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри технології вина та сенсорного аналізу ОНТУ.
  • Коваленко Олена Олександрівна, доктор технічних наук, завідувачка кафедри біоінженерії та води ОНТУ
  • Мирошніченко Олена Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу ОНТУ
  • Ільченко Наталя Русланівна, здобувач СВО «магістр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-професійною програмою «Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства», 1-й рік навчання, ОНТУ.
  • Паларієв Олександр Андрійович, директор ТОВ «ВКФ «Бородіно-А»».