Освітні компоненти для ОПП “Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства” СВО “Магістр”

Обов’язкові освітні компоненти

З усіма методичними вказівками можна ознайомитись в електронному каталозі бібліотеки ОНТУ https://library.ontu.edu.ua/

та на сайті дистанційного навчання http://moodle.ontu.edu.ua/

ОПП “Технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства”

ОК 1 “Ділова та професійна мова”

  • Силабус
  • Робоча програма

ОК 2 “Інтелектуальна власність”

  • Силабус
  • Робоча проограма

ОК 3 “Методологія та організація наукових досліджень”

ОК 4 “Інноваційні технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства з КП”

ОК 5 “Методика викладання у закладах вищої освіти”

ОК 6 “Управління якістю продуктів бродіння та виноробства”

ОК 7 “Інноваційний менеджмент з КР”

  • Силабус
  • Робоча програма

ОК 8 “Виробнича практика”

  • Робоча програма

ОК 9 “Дослідницька практика”

  • Робоча програма

ОК 10 “Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи магістра”

Технологічний інжиніринг бродильних і виноробних підприємств

Спеціальні технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства