Анкетування ОПП “Технології продуктів бродіння та виноробства” СВО “Магістр”

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін здійснюється відповідно до Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін.

Таке опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання»! Результати опитування здобувачів вищої освіти враховується при:

  • формуванні рейтингу викладачів, кафедр, інститутів/факультетів;
  • підведенні підсумків за конкурсом «Кращий викладач»;
  • заохоченні викладачів з високими рейтинговими балами за результатами анкетування;
  • визначенні викладачів, яким першочергово необхідно пройти підвищення кваліфікації, у разі якщо вони отримали низькі бали за Вашою оцінкою;
  • вирішенні питання щодо продовження трудових відносин з науково-педагогічним працівником та визначенні терміну контракту”

1. Опитування здобувачів щодо освітньої програми ОПП “Технології продуктів бродіння і виноробства”

Результати

2. Опитування здобувачів щодо якості освітнього процесу

Результати

3. Опитування випусників

Результати

4. Опитування роботодавців

Результати

5. Опитування викладацького складу

Результати